Green Key hotel på Vesterbro

Book HER og vær med til at forbedre miljøet.

Green Key er en selvstændig international mærkningsordning. Den internationale
styregruppe udstikker retningslinjerne, procedure og godkender kriterier og er
sammensat af to repræsentanter fra FEE og to fra turistbranchen. Den daglig
ledelse forestås af den internationale koordination, som sidder i et FEE sekretariat
i Danmark.

For at blive mærket med Green Key kræver det, at virksomheden lever op til en
række stramme miljøkrav. Der er i dag udviklet og vedtaget kriterier for de
forskellige virksomhedstyper inden for turismeerhvervet. Kriterierne vedtages
internationalt af FEE og den internationale styregruppe efter høringer i de enkelte
lande. Kriterierne er udviklet ud fra 12 hovedområder, som energi, vand,
bæredygtig mad etc. Men fra 2017 blev CSR tilført som det 13. hovedområde.

Vi er stolte over at være medlem og for at vise vores engagement når det drejer
sig om miljøet.

Læs mere om Den Grønne Nøgle her.